دیسکوژل چیست؟

دیسکوژل ترکیبی از الکل – سلولز و تنگستن است که بصورت ژل در آمده است و تزریق آن به داخل دیسک سبب ایجاد تغییرات مولکولی در داخل دیسک میگردد. الکل موجود در این ترکیب بعنوان یکی از قدیمی ترین روشهای درمان دیسک مطرح گردیده است.

مزایای تزریق دیسکوژل

دیسکوژل ترکیبی از الکل – سلولز و تنگستن است که بصورت ژل در آمده است و تزریق آن به داخل دیسک سبب ایجاد تغییرات مولکولی در داخل دیسک میگردد. الکل موجود در این ترکیب بعنوان یکی از قدیمی ترین روشهای درمان دیسک مطرح گردیده است.
روشهای قدیمی که در آنها از الکل مایع استفاده می شد بعلت آسیبی که نشت احتمالی الکل به داخل نخاع بر بافتهای عصبی وارد میکرد منسوخ گردیدند و استفاده از الکل در دیسکوژل بصورت ترکیب ژله ای سبب مهار خروج این ماده از فضای دیسک پس از تزریق میگردد. خصوصیت شیمیایی الکل تزریق شده به داخل دیسک سبب تغییر در ساختار مولکولی ماده داخل دیسک و کاهش آب داخل دیسک شده و فشار داخل دیسک کاهش می یابد.


مزایای تزریق دیسکوژل :

تزریق دیسکوژل یک روش امن و کم خطر می باشد که بیمار پس از سه تا شش هفته بعد از تزریق دیسکوژل، درد حاصل از دیسک بهبود می یابد.

درمان دیسک با دیسکوژل
تزریق دیسکوژل

موارد اورژانسی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۷۱

در موارد اورژانسی میتوانید با شماره بالا تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین نوبت بگیرید

مزایای تزریق دیسکوژل

– روشی کم تهاجم و با ریسک بسیار پایین

 

– به عمل جراحی نیاز نیست

– بدون جای زخم

– بدون بروز سندرم عمل جراحی ناموفق

– عدم تاثیر روی درمانهای احتمالی دیگر در آینده (همینطور جراحی)

– امکان انجام درمان به روش سرپایی

– به بستری در بیمارستان نیاز نیست

– به درمان خسته کننده ی فیزیوتراپی بعد از عمل نیازی نیست

– میزان موفقیت باال (۸۰ تا ۹۰ درصد)

قرار ملاقات

در حال بارگذاری ...
جراح مغز و اعصاب
پزشک
دکتر رضا طاهریون

نظرات بیماران

نزدیک ٣ سال از درد کمر رنج میبردم، تنها با یک تزریق دکتر طاهریون عزیز و بدون جراحی به بهبودی کامل رسیدم.
شاکری