جراحی بسته شکستگی مهره

شکستگیهای فشاری ستون فقرات که ناشی از پوکی استخوان باشد، به ندرت به جراحی نیاز پیدا میکند. عملهای باز به برش های بزرگتری نیاز دارند تا جراح فضای کافی برای انجام عمل داشته باشد. با این حال اگر آسیبدیدگی شدید باشد، جراحی باز ضرورت مییابد. اگر مهره شل شده باشد و قطعات خرد شده مهره به نخاع و اعصاب نخاعی آسیب زده باشد، باید جراحی باز انجام شود.

جراحان امروزه از دو روش جدید برای درمان شکستگیهای فشاری ناشی از پوکی استخوان استفاده میکنند. هر دو روش جزء عملهای بسته و کم تهاجمی به شمار میآیند. منظور از جراحی کم تهاجمی این است که برشهای عمل بسیار کوچک است و حین عمل حداقل آسیب به عضالت و استخوانها وارد میشود. درمان بسته به جوش خوردن شکستگی کمک میکند و از بروز مشکالت مربوط به جراحی های تهاجمیتر جلوگیری میکند.
این دو عمل بسته که برای درمان شکستگی مهره انجام میشوند، عبارتند از ورتبروپالستی و کیفوپالستی.

ورتبروپلاستی بهترین روش برای کاهش درد است که مهره شکسته را تقویت میکند و دوران توانبخشی را کوتاهتر میکند.
جراح برای انجام دادن ورتبروپلاستی از فلوئوروسکوپ برای وارد کردن سوزن داخل جسم مهره شکسته استفاده میکند.فلوئوروسکوپ نمایشگر رادیوگرافی مخصوصی است که مشاهده داخل ستون فقرات و حرکت سوزن را برای جراح ممکن میسازد. وقتی جراح مطمئن شد که سوزن در محل مناسب قرار دارد، سیمان استخوانی با نام پلی متیل متاکریلات (PMMA) را با استفاده از سوزن داخل مهره شکسته تزریق می کند. واکنشی در سیمان انجام میشود و سیمان ظرف ۱۵ دقیقه سفت میشود.
در نتیجه استخوان ترمیم می شود و در زمان جوش خوردن متلاشی نمیشود. درد بیش از ۸۰ درصد بیماران بلافاصله بعد از عمل ورتبروپالستی از بین میرود.

کیفوپلاستی عمل بسته دیگری برای درمان شکستگی مهره است. کیفوپلاستی نیز مانند ورتبروپلاستی درد شدید را متوقف میکند و مهره شکسته را تقویت میکند. در عین حال کیفوپلاستی بخشی از ارتفاع جسم مهره یا تمام ارتفاع آن را که از بین رفته است، بازیابی می کند و به این ترتیب از کیفوز یا گوژپشتی جلوگیری می کند. متخصص دو سوزن بلند را از دو طرف ستون فقرات در جسم مهره شکسته فرو میکند. این سوزنها جراح را در زمان ایجاد کردن دو سوراخ در جسم مهره هدایت میکنند. جراح عمل را با توجه به تصاویر فلوئوروسکوپی انجام می دهد تا از موقعیت صحیح سوزنها و سوراخهای ایجاد شده مطمئن شود. سپس جراح لوله ای توخالی را که بالونی خالی از باد در انتهای آن قرار دارد، در سوراخ های ایجاد شده وارد میکند. وقتی بالون باد شود، ارتفاع جسم م هره بازیابی میشود و بدشکلی کیفوز از بین میرود. در نهایت جراح سیمان استخوانی را داخل فضای خالی ایجاد شده به وسیله بالون تزریق میکند. به این ترتیب اندازه و موقعیت مهره اصلاح میشود.

درمان بسته شکستگی مهره
جراحی بسته شکستگی مهره

موارد اورژانسی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۷۱

در موارد اورژانسی میتوانید با شماره بالا تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین نوبت بگیرید

کیفوپلاستی برای چه افرادی مناسب است ؟

کیفوپلاستی برای آن دسته از افرادی که به دلیل باال بودن سن ، امکان انجام جراحی باز مهره برای آن ها وجود ندارد و همچنین افرادی که استخوان های آن ها برای جراحی های مهره قدرت کافی ندارد ، مورد استفاده قرار می گیرد.
به علاوه افرادی که به دلیل ابتال به تومور بدخیم ، مهره آن ها تخریب شده است نیز می توانند عمل کیفوپلاستی را انجام دهند. همچنین این جراحی برای بیماران جوانی که به دلیل مصرف طولانی مدت استروئیدها یا اختالالات متابولیکی ، دچار استئوپروز شده اند نیز می تواند مفید واقع شود.

چه زمانی جراح مغز و اعصاب ، عمل کیفوپالستی را پیشنهاد می کند ؟

زمانی که شکستگی مهره به وسیله درمان های ساده ای همچون استراحت مطلق ، استفاده از بریس و داروهای مسکن بهبود نیابد یا این که در اثر مصرف دارو فرد با مشکالت دیگری از قبیل زخم معده و غیره مواجه گردد ؛ جراح مغز و اعصاب ، عمل کیفوپلاستی را برای بیمار در نظر خواهد گرفت.
به طور کلی کیفوپلاستی می تواند برای افرادی که به دلیل درد شدید ناشی از شکستگی مهره نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارند و همچنین در مواردی که بیمار به دارو و استراحت ، محدود شده بکار گرفته شود.

مزایای کیفوپالستی

از آنجا که به وسیله عمل کیفوپلاستی می توان درد ناشی از شکستگی مهره را به میزان قابل توجهی کاهش داد پس از عمل ،شاهد آسودگی بیمار خواهیم بود.
علائم و ناراحتی های ناشی از شکستگی مهره پس از گذشت چند هفته از عمل کیفوپلاستی ، در اکثر بیماران به طور کامل ازبین خواهد رفت.
تقریبا بیش از ۹۰ درصد از بیماران بعد از عمل کیفوپلاستی قادر خواهند بود حرکات و فعالیت هایی که قبل از عمل توان انجام آن را نداشتند را مجددا انجام دهند.

قرار ملاقات

در حال بارگذاری ...
جراح مغز و اعصاب
پزشک
دکتر رضا طاهریون

نظرات بیماران

نزدیک ٣ سال از درد کمر رنج میبردم، تنها با یک تزریق دکتر طاهریون عزیز و بدون جراحی به بهبودی کامل رسیدم.
شاکری