بلفاروپالستی چیست؟

بلفاروپالستی یا جراحی زیبایی پلک ، با هدف جوانسازی پلک چشم ها انجام می شود؛ بدین طریق که پوست و کیسه های چربی اضافی را از بین می برد ، الزم به تذکر است در برخی از مواقع چربی های پلک برداشته نمی شوند بلکه از ناحیه ای به ناحیه ی دیگر منتقل می شوند. .

بلفاروپالستی یا جراحی زیبایی پلک

چشم ها جزء مهم ترین اعضاء صورت به شمار می آیند که تأثیر بسزایی در چهره انسان ها دارند ، چرا که از طریق آن ها می توان به حاالت درونی انسان ها پی برد . عالوه بر آن بروز عواملی همچون شل شدگی پلک های باال و از این قبیل موارد سریعا زیبایی ، طراوت و شادابیچشم ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این صورت با انجام جراحی بلفاروپالستی می توان سبب بازگشت شادابی به چشم ها شد .

نحوه انجام جراحی زیبایی پلک:
جراحی زیبایی پلک به دو دسته جراحی پلک فوقانی و جراحی پلک تحتانی تقسیم می شود .
✓ جراحی پلک فوقانی :
برای رفع پوست و کیسه های چربی اضافی پلک بالایی ، پزشک برشی موازی با خط مژه در بین چین های طبیعی پلک بالا ایجاد کرده و پس از انجام اصالحات مورد نیاز بر روی برش ها بخیه هایی ظزیف ایجاد می کند.
✓ جراحی پلک تحتانی :
بسیاری از افراد دارای پف زیر چشم می باشند . پزشک برای رفع این کیسه های چربی ، برشی در بین خطوط مژه پلک زیرین ایجاد کرده و آن ها را خارج می کند . در صورتی که بیمار دارای پوست اضافه نیز باشد، پزشک آن ها را نیز خارج می کند. الزم به ذکر است با انجام جراحی زیبایی پلک ، نمی توان مواردی همچون افتادگی ابرو، خطوط پنجه کالغی ، سیاهی اطراف چشم و غیره را برطرف کرد.

belfaro-cost
جراحی زیبایی پلک

موارد اورژانسی

۰۳۱-۳۲۲۲۲۷۱

در موارد اورژانسی میتوانید با شماره بالا تماس بگیرید و یا به صورت آنلاین نوبت بگیرید

عوارض بلفاروپالستی

جراحی زیبایی پلک ، عملی ایمن و بدون خطر است و در صورتی که تحت نظر پزشک ماهر و با تجربه انجام گیرد برای بیماران مشکلی بوجود نمی آورد ؛ اما در غیر اینصورت احتمال بروز مشکالتیهم چون غیر قرینگی پلک ها ، عفونت ، درد شدید و غیره در بیماران وجود دارد. الزم به ذکر است بروز تورم و کبودی پس از جراحی بلفاروپالستی ، مسئله ای عادی و طبیعی بوده که همه ی بیماران را درگیر می کند اما به مرور زمان از بین می رود . بنابراین بروز کبودی و تورم پس از جراحی زیبایی پلک جای هیچ گونه نگرانی ندارد .

قرار ملاقات

در حال بارگذاری ...
جراح مغز و اعصاب
پزشک
دکتر رضا طاهریون

نظرات بیماران

نزدیک ٣ سال از درد کمر رنج میبردم، تنها با یک تزریق دکتر طاهریون عزیز و بدون جراحی به بهبودی کامل رسیدم.
شاکری